CloudFlare CDN (Content Distribution Network)


CDN (Content Distribution Network) este un sistem de protec?ie/securitate ?i accelerare disponibil oric?rui website gazduit pe serverele HostingFuze Network.

Odata activat sistemul CDN, traficul websitului dvs. va fi rutat printr-o re?ea global? de servere. Serverele se afl? in loca?ii din Europa (inclusiv Romania), America de Nord ?i Asia. Avantajele vor fi vizibile imediat: viteza mai mare de acces indiferent de loca?ia in care se afl? cei care viziteaz? websitul dvs. ?i securitate sporit? prin filtrarea atacurilor informatice.

  • accelerare HTTP global? - o re?ea global? de servere pastreaz? fi?ierele statice din websitul dvs. ?i le serveste automat din nodul cel mai apropiat vizitatorului
  • nu necesit? configurare - nu trebuie s? investi?i timp pentru alegerea fi?ierelor care s? fie p?strate in cache. Tehnologia CloudFlare detecteaz? automat obiectele statice
  • protec?ie impotriva varfurilor de trafic - tehnologia CDN ac?ioneaz? ca o zon? tampon care va absorbi efectele unei cre?teri bruste de trafic
  • suport IPv6
  • uptime 99,999% - tehnologia CDN nu permite ca problemele unui nod din re?ea s? le afecteze pe celelalte, iar in eventualitatea in care problema persist? traficul va fi rutat automat c?tre celelalte noduri din re?ea
  • protec?ie impotriva atacurilor informatice - tehnologia CDN permite filtrarea atacurilor de tip cross-site scripting, injec?ie SQL, comentarii SPAM, colectare emailuri de c?tre roboti ?i DDOS.

 

 

Railgun - origin network optimizer

Railgun asigur? transferul de date intre serverul origine / re?eaua HostingFuze Network ?i re?eaua Cloudflare la vitez? maxim?.

Railgun este o tehnologie de optimizare web furnizat? de Cloudflare pentru a cre?te cu pan? la 200% viteza de livrare a paginilor care in mod tradi?ional nu pot fi introduse intr-un sistem de caching (ex. home page-ul unui website de ?tiri).

Serviciul de baz? Cloudflare stocheaz? in mod obi?nuit in cache-ul propriu 65% din resursele unei pagini web. Restul de 35% sint in general con?inut care nu poate ajunge intr-un cache pentru ca este generat dinamic sau este marcat ca "non cache". Ace?ti 35% reprezint? de cele mai multe ori HTML-ul ini?ial al paginii web.

Railgun cre?te viteza de livrare a acestor 35% prin deschiderea unei conexiuni sigure intre re?elele Cloudflare ?i HostingFuze Network. HTML-ul unei pagini web nu se schimb? in general prea mult de la un request la altul ?i in loc s? transfere intregul HTML, Railgun va transfera doar diferen?ele de cod HTML.

Cat cost? Railgun ?
Cloudflare ofer? acest serviciu clien?ilor direc?i intr-un abonament de minim 200 USD/lun?. Ca urmare a parteneriatului pe care HostingFuze Network il are cu Cloudflare, respectiv a statutului de "Optimized Partner", Railgun este disponibil gratuit tuturor clien?ilor HostingFuze Network care de?in un abonament shared sau reseller hosting, un server virtual sau dedicat.Thursday, March 28, 2019

« Back